Vaicājiet mums
Vārds *
Jūsu elektroniskā pasta adrese 1
Jūsu kontakta tālrunis 1
Jautājums *
Sūtīt
* – Nepieciešams aizpildīt
1 – Nepieciešams uzrādīt un/vai
Klientu aptaujas lapa
Firmas nosaukums
Adrese
Pārstāvis
Sadarbības periods
E-mail
Tālrunis


Novērtēšanas sfēraneapm.apm.labi 
Pasūtījumu izpildes termiņš 
Izpildes kvalitāte 
Pakalpojumu cena 
Personāla kompetence 
Servisa līmenis 

Jūsu priekšlikumi
Anketi aizpildīja (vārds, uzvārds)

Sūtīt anketi
 
(c) SIA Termes 2012.   Created by A.Antipovs.