ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

Atbilstības novērtēšana  nodrošina –
kompetentu atbilstības novērtēšanas pakalpojumu ražotājiem, kas dod  pamatu piekļuvi Eiropas vai starptautiskajiem tirgiem. Atbilstības novērtēšanu mērlīdzekļiem reglamentētajā sfērā  ir tiesīgas veikt paziņotās institūcijas, kas akreditētas saskaņā ar standartam LVS EN ISO/IEC 17020.

SIA  „Termes laboratorija” ir Eiropas Komisijas paziņotā institūcija ar piešķirtu numuru 2161. Informācija par Eiropas Savienībā paziņotajām laboratorijām, kas veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar direktīvām, publicēta Eiropas Komisijas Nando Informācijas sistēmā.