Neautomātiskie svari

Pirms neautomātisko svaru ievietošanas Eiropas Savienības tirgū tiem jāveic atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/31/ES (iepriekš 2009/23/EK) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū. Latvijas Republikas likumdošanā Direktīvas 2014/31/ES prasības transponē Ministru kabineta noteikumi Nr.210 “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi”, kas regulē neautomātisko svaru, kuri ražoti pēc 2016.gada 20.aprīļa, ievietošanu tirgū un nepieciešamās atbilstības novērtēšanas procedūras.
Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanu SIA „Termes laboratorija” veic saskaņā ar direktīvas 2014/31/ES un LR MK noteikumu Nr.210 prasībām, sniedzot pakalpojumus produkta un vienības verificēšanā –

F modulis, F1 modulis, G modulis.

Mēs piedāvājam  svaru atbilstības novērtēšanu visos  mēr diapazonos.