Ūdens skaitītāji

Sākot ar 2016.gada 20.aprīli ūdens skaitītāju  ievietošanu tirgū Latvijā regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr.212 „Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”:

LR MK noteikumi Nr.212 izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/32/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū, kura nosaka būtiskās prasības mērīšanas līdzekļiem, lai tos nodotu lietošanā Eiropas Savienībā.
Reglamentētajā sfērā mērīšanas līdzekļiem, kas pakļauti ES direktīvu prasībām un LR MK noteikumu prasībām, par pamatu pieņemts moduļu princips un atbilstošu noteikumu prasības.

SIA „Termes laboratorija” veic ūdens patēriņa skaitītāju atbilstības novērtēšanu atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 212 un Padomes Direktīvai 2014/32/ES saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūru moduli F (atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu) un LR MK noteikumu Nr 664.  prasībām.

Mēs piedāvājam ūdens skaitītāju atbilstības novērtēšanu  –

DN (15-100) – mēr diapazonā ( 0,005-80 ) m3/h.