Mērlīdzekļu tipa apstiprināšanas reģistrs

        Metroloģijas birojs (LatMB)

  • Apstiprinātos mērīšanas līdzekļu tipus Jūs atradīsiet  valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā;

 Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrs