Akreditācija

Inspicēšana 17020 regulētā sfērā

Pielikums akreditācijas apliecībai   sfera_K-231-21-2002_regl_2020

Akreditācijas kalibrēšanā 17025 nereglamentētā sfērā

Pielikuma akreditācijas apliecībai  K-231-21-2002_neregl_2020

Akreditācijas kalibrēšanā 17025 reglamentētā sfērā

Pielikuma akreditācijas apliecībai sfera_K-231-21-2002_regl_2020