Akreditācija

Inspicēšana 17020 akreditācijas sfērā

Akreditācijas apliecība ar pielikumu LATAK-I-332-17-2006

Kalibrēšana 17025 akreditācijas sfērā

Akreditācijas apliecība ar pielikumu LATAK-K-231-24-2002

Produktu sertificēšana (Atbilstības novērtēšana) 17065 akreditācijas sfērā

Akreditācijas apliecība ar pielikumu LATAK-S1-677-00-20023