Akreditācija

Inspicēšana 17020 regulētā sfērā

Akreditācijas apliecība ar pielikumu LATAK-I-332-16-2006

 

Akreditācijas kalibrēšanā 17025 nereglamentētā sfērā

Akreditācijas apliecība ar pielikumu LATAK-K-231-23-2002

 

Akreditācijas kalibrēšanā 17025 reglamentētā sfērā

Akreditācijas apliecība ar pielikumu LATAK-K-231-23-2002