Bimetāliskie

Kalibrēšana  procedūra, kas fiksētiem nosacījumiem nosaka atkarību starp mērīšanas līdzekļa rādījumu un fiziska lieluma vērtību  no atbilstošā mērvienības etalona (Likums Par mērījumu vienotību 1. pants , p.3)) 

Kalibrēšanas mērķis ir nodrošināt ticamus mērījumu rezultātus.

Ja bimetāliskie termometri tiek lietoti spirta un naftas produktu temperatūras mērīšanai., tad iekārta ir jākalibrē reizi 2 gados, un to nosaka  Ministru kabineta noteikumi Nr.693

Ja bimetāliskie termometri tiek lietoti citās nozarēs, diapazonu un kalibrēšanas biežumu variet noteikt paši pēc savas pieredzes vai pēc ražotāja rekomendācijām. Mērīšanas līdzekļus var kalibrēt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajās akreditācijas institūcijās , kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomisko zonas akreditētās laboratorijās. Mēs piedāvājam bimetālisko termometru  kalibrēšanu  mēr diapazonā (-30 ÷ 150) ° C

Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām (LATAK reģistrācijas Nr.K-231) akreditējusi  laboratoriju  Termes veikt bimetālisko  termometru kalibrēšanu

Akreditācijas apliecība