Mērlentes, mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs

Kalibrēšana  procedūra, kas fiksētiem nosacījumiem nosaka atkarību starp mērīšanas līdzekļa rādījumu un fiziska lieluma vērtību  no atbilstošā mērvienības etalona (Likums Par mērījumu vienotību 1. pants , p.3)) 

Kalibrēšanas mērķis ir nodrošināt ticamus mērījumu rezultātus. Katra organizācija nosaka kalibrēšanas kārtību (periodiskumu) , pamatojoties uz savām prasībām. 

Mēs piedāvājam  merlentas un mērlentas ar atsvaru  kalibrēšanu  mērdiapazonos: mērlentas (0 ÷ 50)m  un mērlentas ar atsvaru (0 ÷ 30)

Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām (LATAK reģistrācijas Nr.K-231) akreditējusi  laboratoriju  Termes veikt mērlentas mērlentas ar atsvaru  kalibrēšanu

Akreditācijas apliecība