Automātisko šķidruma līmeņa mērītāji

Kalibrēšana  procedūra, kas fiksētiem nosacījumiem nosaka atkarību starp mērīšanas līdzekļa rādījumu un fiziska lieluma vērtību  no atbilstošā mērvienības etalona (Likums Par mērījumu vienotību 1. pants , p.3)) 

Kalibrēšanas mērķis ir nodrošināt ticamus mērījumu rezultātus.
Ja automātisko šķidruma līmeņa mērītāji  tiek lietoti stacionārās tvertnēs., tad iekārta ir jākalibrē reizi 3 gados, un to nosaka  Ministru kabineta noteikumi Nr.693

Ja automātisko šķidruma līmeņa mērītāji tiek lietoti citās nozarēs, diapazonu un kalibrēšanas biežumu variet noteikt paši pēc savas pieredzes vai pēc ražotāja rekomendācijām. Mērīšanas līdzekļus var kalibrēt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajās akreditācijas institūcijās , kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomisko zonas akreditētās laboratorijās. Mēs piedāvājam automātisko šķidruma līmeņa mērītāju  kalibrēšanu līmeņa mērījumus  (0÷ 30)m  un temperatūras mērījumus (-25 ÷ 75)°C

Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām (LATAK reģistrācijas Nr.K-231) akreditējusi  laboratoriju  Termes veikt automātisko šķidruma līmeņa mērītāju  kalibrēšanu 

Akreditācijas apliecība