Vertikālās cilindriskās tilpnes

Mērīšanas līdzeklis ir jākalibrē, lai iegūtu ticamus rādījumus.
Ja vertikālās cilindriskās tilpnes (tverntnes ) tiek lietotas naftas produktu uzglabāšanai ., tad iekārta ir jākalibrē reizi 12  gados, un to nosaka  Ministru kabineta noteikumi Nr.693

Ja vertikālās cilindriskās tilpnes (tverntnes ) tiek lietoti citās nozarēs, diapazonu un kalibrēšanas biežumu variet noteikt paši pēc savas pieredzes vai pēc ražotāja rekomendācijām. Mērīšanas līdzekļus var kalibrēt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajās akreditācijas institūcijās , kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomisko zonas akreditētās laboratorijās. Mēs piedāvājam vertikālās cilindriskās tilpnes (tvertnes ) kalibrēšanu  mēr diapazonā līdz 50000 m3

Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām (LATAK reģistrācijas Nr.K-231) akreditējusi  laboratoriju  Termes veikt vertikālās cilindriskās tilpnes kalibrēšanu 

Akreditācijas apliecība